PARTERAPI

Parterapi i Valby og København hos Parterapeut & Sexolog Bernadette Grandjean og Lasse Grandjean

Parterapi kan være løsningen for jer, hvis hverdagen ikke længere hænger sammen for jer, eller I ikke formår at kommunikere ordentligt med hinanden. Det kan være småting i hverdagen, der efterhånden har hobet sig op, så det ikke længere føles rart at være sammen. Her kan vi gennem parterapi hjælpe jer til at finde plads til kærlighed og overskud igen. Sammen med jer skaber vi et trygt rum, hvor der er mulighed for at få hjælp til at snakke ting igennem og finde en løsning på jeres udfordringer. Uanset om løsningen er, at I skal arbejde på at blive bedre til at være sammen, eller om I ønsker at gå hver til sit og bevare en gensidig respekt for alles bedste (ikke mindst jeres børn). Hos os får I redskaberne til at komme konstruktivt videre i jeres parforhold såvel som i jeres personlige udvikling når I har været igennem et parterapiforløb. Hvis I har mistet gnisten og længdes efter at mærke hinandens kærlighed og nærvær, er parterapi den oplagte vej til at opnå en bedre forståelse af jer selv og hinanden – og dermed mere samhørighed og en generel bedre livskvalitet i hverdagen. Så I kan holde konfirmation for jeres børn – eller jul – med kærligheden i behold.  

At få sat ord på tingene

Oftest taler vi forbi hinanden, når vi glemmer at lytte. I et parterapeutisk forløb lærer vi jer at kommunikere med hinanden, at få sagt de svære ting højt og få talt om de ting, der går jer på. Ved opstart af forløbet taler vi om, hvilke problemstillinger I ønsker at arbejde med, og hvor I gerne vil hen. I terapien får I mulighed for at sænke paraderne og blive hørt. I lærer også, hvordan I kan møde hinanden på en ny måde ved at bruge kommunikation anderledes end hidtil. På den måde får I indsigt i, hvorfor problemerne titter frem, og samtidigt giver vi jer redskaberne til at håndtere udfordringerne for fremtiden. Som professionelle parterapeuter hjælper vi jer med at kunne kommunikere med hinanden og arbejde sammen som et par, hvilket man oftest har svært ved at gøre på egen hånd. 

Ønsker I en samtale omkring parterapi?

Vi er bosiddende i Valby og har klienter  fra hele Københavnsområdet og Sjælland. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis I vil vide mere. Ring på tlf. 41 10 18 13 eller send en mail til mail@terapibutikken.dk, hvis I har spørgsmål eller ønsker at booke tid til en session.

EKSEMPLER PÅ PROBLEMSTILLINGER

De udfordringer eller problemer, du og I står i, kan eksempelvis handle om:

UTROSKAB

Utroskab er et tema, vi håndterer igen og igen i parterapien. Følelsen af svigt, samvittighedsnag, tillidsbrud, opretholdelse af gensidig respekt og meget mere kommer i mange tilfælde i spil. Uanset hvor etablerede I er som par, kan det her rokke ved parforholdets fundament, og derfor er det vigtigt at få professionel hjælp. Bl.a. til at definere, hvad utroskab er for dig og jer – hvor går grænsen?

MISTET LYST

Både mænd og kvinder kan i perioder opleve at miste lysten til sex. Her er det vigtigt først at kigge på, hvad der er med til at lukke ned for lysten, og på hvad I definerer som ‘sex’. I vores praksis får I mulighed for at tale om de ting, der kan være svære at sætte ord på, hvis I ikke tidligere har været vant til at tale om dem.

MANGLENDE INTIMITET

Når hverdagen er presset, og der er mange ting at holde styr på, er det ikke så underligt, at der tit går ‘projektleder’ i at styre hjem, job og evt. børn. Desværre kan det koste på nærvær- og intimitetskontoen, hvis I som par glemmer at fokusere på de ting, som bragte jer sammen – tiltrækningen mellem jer.

FORDELING AF ANSVAR

Det er ikke den enkelte opvask, der er problemet. Det er de aftaler, I ikke har fået lavet omkring, hvad der er vigtigt for dig og jer. Hvad skal prioriteres, og hvordan skal det fordeles mellem jer? Uanset hvor langt vi er kommet med ligestilling og kønsroller, viser tal, at det stadig er kvinder, der står for langt størstedelen af pligterne i hjemme og ift. børnene. Og det er måske helt fint for jer – men har I talt om det?

NEGATIV KOMMUNIKATION

Stemningen kan blive påvirket på baggrund af den enkeltes opfattelse af ting som tonelejet i en besked, et (køligt) smil, afvisende kropssprog. Langt størstedelen af kommunikationen i parforholdet sker nonverbalt – altså på baggrund af alt andet end det, der bliver sagt mellem jer. Og samtidig er netop sproget (selvfølgelig) en væsentlig del af, hvordan I forstår – og ikke forstår – hinanden.

FORSKELLIGE BEHOV

Hvordan håndterer I, at I er to individer med hver jeres historie, bagage, personligheder, grænser og behov? Der kan opstå livsbegivenheder, som I tackler forskelligt, eller det kan være grundliggende behov, som I til stadighed ikke har fundet en måde at gøre plads til, som virker for jer begge. Ved at blive hjulpet til at se og sætte ord på jeres følelser, frygt og antagelser bliver det lettere at skabe plads til jeres forskelle uden at overskride hinandens grænser.

Vi tilbyder coachingforløb for medarbejdere, fyraftensmøder, foredrag og workshops om familieliv og livskvalitet. For priser for virksomheder, kontakt os og hør nærmere. 

PRISER

Individuel session: 1 time – 700 kr.

Parterapi: 1,5 time – 1.100 kr.

Priser incl. moms

Terapibutikken

Rosenhaven 13

2500 Valby

Mail: mail@terapibutikken.dk

Tlf. 41101813