PARTERAPI

Er hverdagen blevet for presset, går I skævt af hinanden, eller er gnisten forsvundet?

Selv i de mest robuste parforhold kan livsbegivenheder, dårlig kommunikation, misforståelser, skuffede forventninger, fastgroede vaner mv. dræne forholdet for overskud. Når opgaverne eller udfordringerne bliver flere end ressourcerne, tæres der på den gode vilje, og små irritationer hober sig op og bliver ikke altid håndteret helt så smidigt, når det er ved at være noget tid siden, tanken blev fyldt op med nærvær, kærlig berøring eller erotik…

Ved opstart af et parterapeutisk forløb tager vi udgangspunkt i, hvad I oplever som umiddelbart svært at håndtere. Vi arbejder med mange forskellige temaer og problemstillinger i vores praksis.

Det kan være svært selv at sætte en finger på, præcis hvad der sker, når tingene går skævt. Det hjælper vi jer til at få en fornemmelse af.

Du kan forvente at blive taget seriøst, når du henvender dig til os. Vi har naturligvis tavshedspligt og yder fuld fortrolighed og diskretion. Det vigtigste er, at du føler dig helt tryg i samtalen: Vi skaber rammerne for et ikke-dømmende, roligt, åbent og imødekommende rum med plads til og fokus på dig og din situation – og jeres situation, når I kommer som par.

EKSEMPLER PÅ PROBLEMSTILLINGER

De udfordringer eller problemer, du og I står i, kan eksempelvis handle om:

UTROSKAB

Utroskab er et tema, vi håndterer igen og igen i parterapien. Følelsen af svigt, samvittighedsnag, tillidsbrud, opretholdelse af gensidig respekt og meget mere kommer i mange tilfælde i spil. Uanset hvor etablerede I er som par, kan det her rokke ved parforholdets fundament, og derfor er det vigtigt at få professionel hjælp. Bl.a. til at definere, hvad utroskab er for dig og jer – hvor går grænsen?

MISTET LYST

Både mænd og kvinder kan i perioder opleve at miste lysten til sex. Her er det vigtigt først at kigge på, hvad der er med til at lukke ned for lysten, og på hvad I definerer som ‘sex’. I vores praksis får I mulighed for at tale om de ting, der kan være svære at sætte ord på, hvis I ikke tidligere har været vant til at tale om dem.

MANGLENDE INTIMITET

Når hverdagen er presset, og der er mange ting at holde styr på, er det ikke så underligt, at der tit går ‘projektleder’ i at styre hjem, job og evt. børn. Desværre kan det koste på nærvær- og intimitetskontoen, hvis I som par glemmer at fokusere på de ting, som bragte jer sammen – tiltrækningen mellem jer.

FORDELING AF ANSVAR

Det er ikke den enkelte opvask, der er problemet. Det er de aftaler, I ikke har fået lavet omkring, hvad der er vigtigt for dig og jer. Hvad skal prioriteres, og hvordan skal det fordeles mellem jer? Uanset hvor langt vi er kommet med ligestilling og kønsroller, viser tal, at det stadig er kvinder, der står for langt størstedelen af pligterne i hjemme og ift. børnene. Og det er måske helt fint for jer – men har I talt om det?

NEGATIV KOMMUNIKATION

Stemningen kan blive påvirket på baggrund af den enkeltes opfattelse af ting som tonelejet i en besked, et (køligt) smil, afvisende kropssprog. Langt størstedelen af kommunikationen i parforholdet sker nonverbalt – altså på baggrund af alt andet end det, der bliver sagt mellem jer. Og samtidig er netop sproget (selvfølgelig) en væsentlig del af, hvordan I forstår – og ikke forstår – hinanden.

FORSKELLIGE BEHOV

Hvordan håndterer I, at I er to individer med hver jeres historie, bagage, personligheder, grænser og behov? Der kan opstå livsbegivenheder, som I tackler forskelligt, eller det kan være grundliggende behov, som I til stadighed ikke har fundet en måde at gøre plads til, som virker for jer begge. Ved at blive hjulpet til at se og sætte ord på jeres følelser, frygt og antagelser bliver det lettere at skabe plads til jeres forskelle uden at overskride hinandens grænser.

Terapibutikken

Rosenhaven 13

2500 Valby

Mailto: mail @ terapibutikken.dk

Tlf. 41101813